SURET Psikokültürel Analiz Dizisi 12. sayısında “KARA AYNA”, 13. sayısında “SAHNE” dosya konularını işleyecek.

KARA AYNA

Yaşamın her alanına büyük bir hızla yayılan internet uygarlığı ve onun baştan çıkarıcı aracı sosyal medya, mahrem dünyanın ve kamusal alanın arayüzü olarak ekran odaklı bir varoluş yaratmış durumda. 

Özellikle yaşadığımız Covid-19 günlerinin getirdiği dramatik değişimle daha da vurgulu bir şekilde bireyin hayatı, ekrandaki görüntüleri ve bu görüntülerin ötekilerin ekranlarında nasıl görüldüğü ve değerlendirildiğiyle beraber varoluştaki yerini ve rolünü almaya başladı.

İnsan ruhsallığının doğumu, gelişimi ve varoluşunu sürdürmesindeki can alıcı olgu olan aynalanma bu yeni çağda tabletlerin, bilgisayarların, akıllı televizyon ve telefonların ekranlarının “aynalaşması”yla yeni bir boyut kazandı. 

İnsan yaşamının yeni aynalanma ilişki kipindeki bu siyah renkli ekranlar veya şiirsel bir önermeyle ifade bulmuş hali ile “kara ayna”lar bireyin ruhsal gelişimi, öznelliğin kuruluşu ve psişesinin diğer dinamiklerinde nasıl şekillenme ve süreçlere yol açmaktadır?

Sosyal bilimler ve entelektüel söylemlerde daha çok olumsuzluklara odaklanan eleştirel bakış bu yeni çağın farklılık ve değişimlerine çok yönlü yaklaşabilse, ayırt edilebilecek imkanlar, fırsatlar ve sıçramalar mevcut mudur?

Günümüzde yaşananların çoğu bizi bir tür fütürist perspektife sokmuş ve anın içinde geleceği yaşıyoruz gibi bir his yaratmasına rağmen, zihinsel ve ruhsal sınırları zorlayıp, yaratıcılığımızı kışkırtarak sorarsak, Kara Aynalar Çağı’nın geleceğindeki insan ilişkileri ve toplumsal yaşam, cinsellik, duygusal ilişkiler ve aile dinamikleri, sınıf çelişkileri ve mücadelesine etkileri ve bunun sonucunda doğacak yeni varoluşlar neler olabilir? 

SAHNE

Bu sayımızda tiyatro, dans ve sinemayla ilişkili sorgulamalardan, iç dünyaların sahnelerine; geçmiş ve güncel ile hakikat ve düşlem arasında bağlar dokuyan “sahneleme”lere; kimliklerin roller ve repliklerle kurulan yapılarına; oyun ve gerçekliğin bireysel ve toplumsal düzlemlerdeki dansına; aşkın, nefretin, histerinin ve bilumum gösterinin performanslarına kadar uzanan bir spektrumun “Sahne”sinde düşünen, düşündürten, hayal eden ve hayal ettiren yazılara yer verme niyetindeyiz.

Yazım kuralları için tıklayınız!

Suret #11

Suret #11

Suret Psikokültürel Analiz 11. sayısıyla kitapçılarda! 
Dosya konusu “Kahramanlar, Anti-kahramanlar”.
Keyifli okumalar diliyoruz.

Dosya: Kahramanlar Anti-Kahramanlar

Kahramanlık/Sıradanlık Geriliminde Psikanalitik Konumlanım Üzerine – İlker Özyıldırım & Barış Özgen Şensoy
Kahramanlarımız, Anti-kahramanlarımız ve Antagonistlerimiz; Hepsine Ne Çok İhtiyacımız Var! – Ferhat Jak İçöz
Süt, Jilet, Arabesk: İmkânsız Babalık Müslüm Gürses İçin Kısa Bir Psikobiyografi Taslağı – Cemal Dindar
Kahramanın Sonsuz Sürgünü – Gülsüme Oğuz
Ali Olana Dair – Seda Aktaş
Samuel Beckett ve Anti-kahramanın Kaygısı – Ceylin Özcan
Mekân-Kahramanlar: Notre Dame’ın Ateşi, Hasankeyf’in Suyu – Tuğçe Isıyel
Histeriden Siegfried’a Bir (Anti)Kahraman: Sabina Spielrein – Ayşe Devrim Başterzi
M. Bilgin Saydam’la Söyleşi: Huzursuzluk, Kahraman ve Serencâmı – Batuhan Saç
Mitler ve Karmaşalar – Chris Joannidis
Antigone Yaşıyor: Öznenin Kurucuları Olarak Anı İzi, Boşluk ve Travma – Şahin Ateş
Nahit Sırrı Örik’in Narsisist Kahramanları – Hülya Dündar Şahin
Xavier Dolan Sinemasında Queer Anti-kahramanlara Psikanalitik Bakış – Baturalp Aslan
Kaya Şahin ile Söyleşi: Kanuni Sultan Süleyman’ı Yazmak – M. Işıl Ertüzün
Anti-kahraman Dostoyevski’nin Kahramanlık Yolculuğundaki Gizli-Kahraman – Eda Arduman
Kahraman Doğulmaz, Kahraman Olunur – Didem Doğan
Bir Bildungsroman Parodisi olarak Natsume Soseki’nin Madenci’si: Anti-kahramandan Kahramanlığa Sınıfın Dayanılmaz Kurtarıcılığı – Emre Erbatur
Hababam’dan Ses Var – Meral Erten, Fulya Algın Tokmak, M. Işıl Ertüzün, Nesli Keskinöz Bilen
Çocuk Ölürken – Arın Namal
Lacan’ın Kuramı Işığında İnsani Aile Kavramı ve Çocukluktaki Temel Ruhsal Karmaşalar – Özge Soysal

Suret #10

Suret #10

Suret 10. Sayı çıktı! Dosya konusu “Sapkınlık”.

Bu sayı yayına hazırlanırken kaybettiğimiz Onur Saltuk Dönmez ve İskender Savaşır’ı sevgiyle anıyoruz.

Dosya: Sapkınlık

Cinsiyetlenme ve Fantezinin Mantığı – Ceren Korulsan
Sapkınlık nedir? “Gayet iyi biliyorum ama yine de…” – Özgür Öğütcen
Sapkınlıklar ve Neoliberalizm – Ceylin Özcan
Sapkınlıklara Giriş – Özge Soysal
Yeryüzü Mutsuzluğu – Hakan Kızıltan
Başlangıçta Sapkınlık Vardı(r): Hakan Kızıltan – M. Bilgin Saydam
Ülkü Gürışık ile Söyleşi: Sapkınlık ve Klinik Görünümleri – Sinan Tınar
Piyanist’in İçsel Müziği – Özden Terbaş
Şey; Bana Hem En Mahrem Hem De Yabancı Olan – Sevinç Beyza Toktay
Sapkın İlişkilenmeler, Toplumsal Yadsıma ve Duvar Üzerine – İlker Özyıldırım – Barış Özgen Şensoy
Sapkınlık, İdealleştirme ve Yüceltme – Janine Chasseguet-Smirgel
Narsisist Sapkınlık Üzerine – Paul-Claude Racamier
Çekirdek Çatışma ve Alternatif İlişkiler Üzerine Bazı Düşünceler – Yavuz Erten

Dosya Dışı:

‘Mecazbüken’: Bir Uydurma Sanatçısı ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist – M. Bilgin Saydam
Gizli Bir Öpüş: Türkülerde Bastırılmış İman ve Aşk Diyalektiği – Cemal Dindar
Cocuğun Cinselliğin Gerçeğiyle Karşılaşması – Özgür Öğütcen
Darian Leader’ın Kesinlikle Bipolar Kitabı Üzerine – Ceren Korulsan

Anma:

Onur Saltuk Dönmez

Dört Duvar Arası Kapanmaz ki, Sendeki Özgür Ruh, Ölünce Parçalanmaz ki, Bendeki Özgür Ruh – Yavuz Erten
Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil – Işıl Ertüzün
Zaman ve Yaratıcılık – Onur Saltuk Dönmez

İskender Savaşır

Babil Kulesi’ne Turmanamama -İskender Savaşır için- Yavuz Erten
Haset ve İmrenme – İskender Savaşır

SURET’in 9. Sayısı “Tekinsiz” Dosya Konusuyla Yayımlandı

SURET’in 9. Sayısı “Tekinsiz” Dosya Konusuyla Yayımlandı

Altı ayda bir yayımlanan Suret Psikokültürel Analiz Dergisi İthaki Yayınları’yla yoluna devam ediyor.

Dosya: Tekinsiz

Tekinsiz’e Dair – M. Bilgin Saydam
Tuhaflığı Boğmak – “Kuş Sevenler, Küçük Çocuklar” – Burçak Erdal
Enkidu’nun Uykusu – Ölüm, Tekinsiz ve Metafor – Hakan Kızıltan
Alkarısı/Albasması İnancı Üzerine – Tülay Aslıhak Uğurelli
Tekinsiz Dönüş – Yavuz Erten
Var Olan Yokluklar, Ne Ölü Ne Diri Canlar… Tekinsizlik, Yas ve Şiddet – Berrak Karahoda
Kaygı Nedir? – Ceren Korulsan
Kaygı, Yanıltmayan Tek Afekttir! – Özgür Öğütcen
Canlılığa ve Canavar’a Tahammül – M. Işıl Ertüzün
Hitchcock’un Vertigo’su Üzerine Söyleşi

Dosya Dışı

Ara’f’dalıklar – “Ruhun Öykübilimi Olarak Psikomitoloji” – Oya Arca
Hamam’da Herkes Ötekinin Baktığına Bakar – Stella Ovadia
Moonlight: “Siyah Çocuklar Ay Işığında Mavi Görünür” – Baturalp Aslan