Suret Psikokültürel Analiz’in 16. Sayısının teması “Beden” olacaktır. 

​İnsani varoluşun sıkça eleştirilen ama kolay kolay da vazgeçilemeyen kartezyen ruh-beden ikilemine çağdaş psikanalitik, felsefi, antropolojik, kültürel yaklaşımlar nelerdir?

​Psikanalizin derinlemesine incelediği soma, beden, psikosomatik, histerik konversiyon ve hipokondriya olguları bu öğretinin yüz seneyi aşan gelişiminde nasıl evrimleşmeler göstermişlerdir ve psikanalizin sağaltım boyutu açısından bu evrimleşmelerin anlamı ve işlevi nedir? Bedene sağaltım amaçlı yaklaşan diğer terapi okullarının önermeleri nelerdir? Bu önermelerde travma olgusuyla kurulan bağlantılar psikanalizin kurduklarına göre nasıl alternatifler üretir?

​Popüler kültürün bedene verdiği ayrıcalıklı önemin ışığında, estetik cerrahi, kozmetik ve moda dolayımında bedenle kurulan ilişkinin anlamları üzerine neler söylenebilir?

​Cinsiyet ve cinsellik olgularına çağdaş yaklaşımlar ruh-beden sorunsalına dair yeni görüşler geliştirmişler midir? Bu yeni görüşlerin siyasi, kültürel, medikal, hukuki yansımaları neler içermektedir?

Yazıların Son Teslim Tarihi: 31 Aralık 2024

Yazıların İletileceği Adres: suretpsikokulturelanaliz@gmail.com

Not: Gönderilen yazılar SURET Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir