Suret #3

Bu sayıda güncel psikanalitik tartışmalarda önemli bir yer teşkil eden ilişkisel psikanaliz konusunda kapsamlı değerlendirmeleri içeren bir dizi yazı bulacaksınız. Suret Dergisi olarak psikanalizin hemen her alanındaki gelişmeleri ele almak amacında olduğumuz için bu sayıda belirli bir konuya, İlişkisel psikanalize,odaklanmaya karar verdik. Elinizdeki dergide yer alan yazılar Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda Güler O. Fişek’in gözetiminde yürütülen ve ortaya çıkan tartışmaların sonucudur. Bu tartışma süreci psikanalizin dönüşümünden, analist analizan ilişkisinin farklılaşmasına, terapötik tekniğin içeriğinden analistin konumuna, post-modernizmden feminizme pek çok alanı kapsamaktadır. Ayrıca nörobilimsel bulguların analitik süreç üzerindeki etkileri ve bu iki disiplinin karşılaşmasının olası sonuçları ele alınmaktadır. Dergideki yazılar ilişkisel psikanalizi ele alırken bu yeni yaklaşıma karşı eleştirel olmayı ihmal etmemektedir. Psikanalizin yüz yılı aşkın sürelik birikiminin şu ya da bu yönde yoluna devam etmesi, ancak bu klinik ve kuramsal birikimin içinden mümkün olabilir. Bu sayıyı oluştururken amacımız halihazırdaki mevcut durumun bir bilançosunu çıkarırken güncel psikanalitik tartışmaları okurun gözleri önüne sermektir.

Dosya: ”İlişkisellik”
İkili Sistemler Yaklaşımının Terapi İlişkisine Yansımaları: Terapistin “Özne” Olarak Tanınması ve Terapide Yüz Yüze Etkileşim – Nilay Şentürk
“Bir” Olmayan “Ben”: Çoklu Benlik Kuramına Bakış – Büşra Yalçınöz
Bir Kişinin Sondajından Karşılıklı İnşaya: Zamanın Akademik Ruhunun (Zeitgeist) Terapi Odasındaki İki Kişilik Varoluşa Katkısı – Ceyda Dedeoğlu
Post-modernizm ve İlişkisel Psikanaliz: Bütünleşme Yönünde Adımlar – Anıl Üstünel
Psikanalizde Ruhsal Travmanın Kavramsallaştırılması: İlişkisel Psikanalitik Yaklaşım ve Ötesi – Berrak Karahoda
İlişkisel Psikanaliz ve Feminizm – Güler Okman Fişek
İlişkisellik: Yorumdan Duygulanımsal Düzenlemeye – Steven H. Knoblauch
Dinazorlar ve Kuşlar… Steven Knoblauch’un Sunumu Üzerine Düşünceler – Yavuz Erten