Suret #6

Yeni Türkiye Sineması deyince bu sinemanın içinde yeni olanın ne olduğu sorusuna insanın aklı takılıyor. Bu fark nerede ve nasıl ortaya çıktı ve ne anlama geliyor? Bu soru röportajlarda yönetmenlerin kendi tanımlarıyla ortaya konuyor.Dosyada röportajlar dışında Yeni Türkiye Sineması’nın öncülerinden biri sayılan Tabutta Rövaşata filmi üzerinden “erkek olma” meselesi ele alınıyor ve ayrıca Lütfi Akad, Nuri Bilge Ceylan sineması tartışılıyor. Psikanalitik Diyaloglar bölümünde ise ağırlıklı olarak dürtü konusuna odaklanılıyor.

Kendini Sevebilme Kapasitesi – Elsa Cayat

Dosya: Yeni Türkiye Sineması

Reha Erdem’le Yeşilçam, Yeni Türkiye Sineması ve Özgürlük Üzerine – Yavuz Erten

Girizgâh, İlksen Başarır Röportajı, Mahmut Fazıl Coşkun Röportajı,
Belmin Söylemez Röportajı, Ali Aydın Röportajı, Hakkı Kurtuluş
Röportajı, İnan Temelkuran Röportajı – Seyfettin Tokmak

Yarı Tanrı Babalar ve Onların Mahsun Oğulları – Burçak Erdal
Lütfi Akad Sineması ve Gelin-Düğün-Diyet – Cemal Dindar
Nuri Bilge Ceylan Sineması Üzerine – Özgür Öğütcen

Psikanalitik Diyaloglar

İmkânsızın Ötesinde – Mehmet Öznur
Maurice Apprey ile “Bir Yazma Ketlenmesi Vakasının Analizi” Hakkında Röportaj – Barış Özgen Şensoy
Karşıaktarımın İfadesi: Psikanalitik İlişkide Kendini Açma Pratiği – Büşra Yalçınöz
Goethe’den Freud’a Dürtü (Trieb) – Madeleine Vermorel
Annenin Bedeninin Keşfi ve Kızın Öznelliğinin Yaratımı – Jane Van Buren