Yazım Kuralları

SURET İçin Hazırlanan Yazı ve Çevirilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) 40 kelimeden uzun olan alıntılar ayrı bir paragraf şeklinde, bir punto küçük, içerlek, tırnak işareti kullanılmadan ve mutlaka sayfa numarası belirtilerek yapılmalıdır. 

Örnek: 

Oidipus mitinde, kâhin Teiresias’ın Oidipus’a gerçeğin peşine düşmemesini öğütlemesi, Oidipus’un buna karşı uyarılara rağmen gerçeğin peşine düşmesi, gerçek ortaya çıktıktan sonra kendini kör etmesi bu öğelerden bazılarıdır. “Sfenks merakı alevlendirir” ama “başarının ödülü, intihar, ensest ve ölümdür, başarısızlığın ödülü veba salgını. (…) Ağacın meyvesini yiyerek Tanrı’nın buyruğuna karşı gelen Adem, bundan cinsel suçluluğu öğrenir ve cennetten kovulur.” (Bion, 1992, s. 237). Bion’un sözleriyle, bu mitlerin, 

Bilmeye karşı düşmanca bir tavır taşıyan bir niteliği var –ya da belki “iki yüzlü” demeliyim, çünkü Sfenks bir soruya bir yanıt talep ediyor, bu nedenle o yanıtın aranmasının taraftarı olduğu farz edilebilir [ama yanıt yanlışsa, yanıtlayanları öldürüyor, doğruysa gidip kendini boğuyor] ve Tekvin’in Tanrısı iyiyi ve kötüyü bilme ağacını bahçeye dikiyor. (1992, s. 225). 

Cogitations’da bu cümlenin geçtiği notun başlığı: “Merak ve sosyalleşmiş süper-ego korkusu”. Bion’a göre bu Oidipus nitelikli bir temadır. 

Kaynakça oluştururken dikkat edilmesi gerekenler

ÖNEMLİ: Kullanılan kaynaklar hem kaynakçada hem de metin içinde belirtilecektir. Metin içinde yapılan alıntıların yanında, yazar ve tarihe ilaveten mutlaka sayfa numarası da verilmelidir. 

Çok yazarlı çalışmalar:

 • Bir çalışma iki yazarlıysa her iki yazar da metnin içinde her gösterimde belirtilmelidir.
 • Çalışma üç, dört ve beş yazarlıysa metnin içinde ilk gösterimde yazarların tamamı daha sonraki gösterimlerde ise ilk yazarın soyadından sonra vd. yani ve diğerleri kullanılır.

Wdsserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman ve  Rock (1994) … bahsetmektedir. [metinde ilk kullanımda]

Wasserstein ve diğerleri  (1994) ayrıca bahsetmektedir. [sonraki gösterimlerde]

 • Eğer bir çalışma altı veya daha fazla yazara sahipse metnin içinde sadece ilk yazarın soyadını takip eden vd. kullanınız. Fakat kaynakçada altı yazarı kullanıp kalan varsa onları da vd. ile gösteriniz.

1) Dergi makaleleri: 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Makalenin ismi. Derginin ismi, derginin sayısı, sayfa numarası aralığı. 

Örnekler: 

 • Wheeley, S. (1992). Looks that kill the capacity for thought. Journal of Analytical Psychology, 37, 187-210.
 • Aguirre, M. C. (2010). A Lacanian reading of womanliness as a masquerade. The International Lacanian Journal of Psychoanalysis Hurly-Burly3, 85-89.

Metnin içinde: 

(Yazar, tarih)

 • (Wheeley, 1992), (Aguirre, 2010)

2) Kitap (Orijinal kitap ve kitabın tamamı referans olarak verildiğinde): 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Kitabın başlığı. Yayınevinin merkezi: Yayınevi. 

Örnekler: 

 • Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis. Londra ve New York: Routledge.
 • Fink, B. (1997). A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Metnin içinde: 

(Yazar, tarih)

 • (Evans, 1996), (Fink, 1997)

***NOT: Bazı klasik eserlerin 10., 20. baskıları kullanılmış olabilir. Bu durumda, tarih kısmında bunun belirtilmesi gerekir. 

 • Örneğin: Bion, W. R. (2005 [1962]). Learning from experience. Londra: Karnac Books. 

Metin içinde de bu aynen bu şekilde gösterilir, (Bion, 2005 [1962]) şeklinde. 

 • Shaw, B. (1956 [1912]). Pygmalion. Londra: Penguin Books.

***NOT: (Genişletilmiş basımlar): Genişletilmiş basımlar örnekteki gibi belirtilmelidir. 

Saydam, M. B. (2011). Deli Dumrul’un bilinci: “Türk-İslam ruhu” üzerine bir kültür psikolojisi denemesi (Genişletilmiş 2. basım). İstanbul: Metis Yayınları. 

3) Kitap (Çeviri): 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar. (Çeviri kitabın tarihi). Çeviri kitabın başlığı. (Çevirmenin ismi). Yayınevinin merkezi: Yayınevi. (Özgün eserin tarihi). 

Örnekler:

 • Butler, J. (2005). Cinsiyet belası, feminizm ve kimliğin altüst edilmesi. (B. Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (Özgün eser 1990 tarihlidir). 
 • Moncrieff, J. (2010). İlaçla tedavi efsanesi: Psikiyatrik ilaç kullanımına eleştirel bir bakış. (T. Alıcı, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (Özgün eser 2008 tarihlidir). 

Metnin içinde: 

(Yazar, çeviri eserin tarihi)

 • (Butler, 2005), (Moncrieff, 2010)

4) Derleme bir kitap içinde bir bölüm: 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar. (Tarih). Metnin başlığı. Derleyenin ismi. Derleme kitabın başlığı, (referans verilen bölümün kitap içinde hangi sayfalar arasında yer aldığı). Yayınevinin merkezi: Yayınevi.

Örnekler:

 • Felman, S. (1982). Turning the screw of interpretation. S. Felman (Haz.). Literature and Psychoanalysis içinde, (s. 94-207).  Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
 • Miller, J. A. (2000). On semblances in the relation between the sexes. R. Salecl (Haz.). Sexuation içinde, (s. 13-27). Durham, NC: Duke University Press.

Metnin içinde:

(Yazar, tarih)

 • (Felman, 1982), (Miller, 2000)

5) Derleme olmayan bir kitap içinde bir bölüm (örneğin bir kitabın yazarı dışında bir yazar tarafından yazılmış önsözü)

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Kitabın içindeki bölümün yazarı. (tarih). Bölümün başlığı. Kitabın yazarı. Kitabın başlığı, (sayfa numarası aralığı, s. ….-….). Yayınevinin merkezi (şehir): Yayınevi. 

Örnekler: 

 • Ogden, T. (2005). Foreword. A. Ferro. Seeds of Illness, Seeds of Recovery içinde, (s. ix-xii). East Sussex: Brunner-Routledge. 

Metnin içinde: 

(yazar, tarih)

 • (Ogden, 2005) 

6) Film ve diziler: 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yapımcı, Yönetmen. (Tarih), Filmin ismi. [Dizi veya Film]. Ülke: Prodüksiyon Şirketi 

Örnekler: 

 • Batıbeki, A. Y., Hekimoğlu, B. (Yapımcı), Batıbeki, A. Y. (Yönetmen). (1991). Safiyedir kızın adı. [Dizi]. Türkiye.
 • Parfitt, D., Weinstein, H. (Yapımcı), Curtis, S. (Yönetmen). (2011). My week with Marilyn [Film]. İngiltere: The Weinstein Company, BBC Films, LipSync Productions, Trademark Films. 

Metnin içinde: 

(Yönetmen, tarih) 

 • (Batıbeki, 1991), (Curtis, 2011) 

7) Wikipedia ve benzeri kaynaklar: 

Kaynakçada: 

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Aranan kelime. (yayınlanma tarihi – yıl, ay gün). Hangi kaynaktan alındığı. Alındığı tarih (Ay gün, yıl), alındığı adres (URL). 

**Wikipedia kaynaklarında genelde tarih yazmıyor, o nedenle (t.y). yani tarih yok olarak kullanılıyor. 

Örnekler:

Metnin içinde: 

(“Kelime,” alındığı yıl)

 • (“Gebe,” 2012), (“Marilyn Miller,” 2012)

8) Internet kaynaklı yazılar: 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (yayınlandığı yıl, ay gün). Makalenin ismi. Makalenin alındığı tarih (Ay gün, yıl), alındığı adres. 

Örnekler:

 • Doll, S. (2007, Ağustos 30) Marilyn Monroe’s final years. Temmuz 25, 2012 tarihinde, http://entertainment.howstuffworks.com/marilyn-monroe-final-years.htm adresinden alınmıştır. 
 • Miller, J. A. (t.y). Sarah Palin: Operation “castration”. Ağustos 2, 2012 tarihinde <www.lacan.com/jampalin.html> adresinden alınmıştır. 

Metnin içinde: 

(Yazar, yayınlanma yılı)

 • (Miller, t.y.), (Doll, 2007) 

9) Internetten alınan kısa tanıtım filmleri/fragmanlar/röportajlar:

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Videoyu hazırlayan kişi/kuruluş (tarih). Videonun başlığı. Alındığı tarih ve internet adresi. 

Örnekler: 

 • The Audio Visual Project of the Institute of Psychoanalysis (2010). Trailer for encounters through generations. Ağustos 1, 2012 tarihinde <www.psiko-alan.com/video> adresinden alınmıştır.

Metnin içinde: 

(Videoyu hazırlayan kuruluş, tarih)

 • (The Audio Visual Project of the Institute of Psychoanalysis, 2010)

10) Internetten alınan radyo programı:

Kaynakçada: 

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Radyo programının konuğu. (Yayınlanma tarihi: yıl, ay gün). Radyo programının ismi.Radyo programını hazırlayanın ismi. Radyo kanalının merkezi (şehir): Radyo. Alındığı internet adresi. 

Örnekler: 

Metnin içinde: 

(Konuk, yayın tarihi)

(Philips, 2005) 

11) Yüksek Lisans veya Doktora Tezleri (Yayımlanmamış): 

Kaynakçada:

Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Tezin başlığı. Doktora veya yüksek lisans tezi olduğunun belirtilmesi, Üniversite, Şehir. 

Örnekler: 

 • Tepeli, A. D. (2011). Turkish cinema between 1950 and 2010 from the viewpoint of splitting in the female identity. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. 
 • Tura, S. M. (1986). Organo-dinamik teorinin epistemolojik kritiği. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Metnin içinde:

(Yazar, tarih)

 • (Tepeli, 2011), (Tura, 1986)

12) Bir seminerden, sempozyumdan, tartışmadan notlar paylaşılmak istendiğinde:

Sadece metin içinde tartışmacı ya da eğitimcinin ismi verilerek şu şekilde yazılır: 

(F. Keskin, Kişisel İletişim, 2007). Bu kaynak kaynakçada yer almaz. 

13) Daha önce çevrilmiş bir eserden bir alıntı olduğunda çeviri eserin referansı verilmelidir. Eğer yazar, çevirmen ya da bir başkası tarafından sizin metniniz için çevriliyorsa bunu da dipnotta belirtmeniz gerekir. 

Rousseau’nun Emile’de* yazdığı gibi, “Bizleri sosyal kılan, insanoğlunun zayıflığıdır; yüreklerimizi insanlığa çeviren ortak ızdıraplarımızdır; eğer insan olmasaydık insanlığa karşı hiç bir şey hissetmezdik. Her bağlanma bir yetersizlik işaretidir. Eğer ötekilere ihtiyaç duymasaydık ötekilerle birleşmeyi hemen hiç düşünmezdik. Böylece zayıflığımızdan kırılgan mutluluğumuz doğar.”

* Rousseau, E., Emile Ya da Eğitim Üzerine, çev. İsmail Yerguz, Say Yayınları, İstanbul, 2009

14) Yazınızda faydalandığınız ve referans verdiğiniz orijinal metnin Türkçe çevirisi var ise, kaynakça bölümünde orijinal metnin referansının yanına köşeli parantez içinde Türkçe kaynağın da belirtilmesi uygun olur. (Böylece ilgili okur çeviri metinlerden haberdar olacaktır.)