Suret #4

Örtü fikri, yaşadığımız toplumda gündelik politik tartışmaların parçası olmasının ötesinde bir takım farklı anlamlara da işaret ediyor. En başta bilinç ve bilinçdışı arasındaki bölünme bir tür örtü, örtme, gizleme değil mi? Ve buna mukabil örtünün arkasında ne olduğuna dair bir merak ortaya çıkmıyor mu? Çocuksu cinsellik bu merakının peşinden giden küçük araştırmacının maceralarını içermiyor mu? Geceleri kapalı kapıların ardında neler olduğu, cinsel ilişki eyleminin neye benzediği, cinsiyetler arası anatomik farkların anlamı ve bir bütün olarak bu karanlık kıtanın keşfi örtü fikrinden ayrı tahayyül edilemez herhâlde. Ama hemen bir tuzak baş gösteriyor: Ya örtünün altında hiçbir şey yoksa, ya örtü sadece arkasında bir şey olduğu yanılsamasından başka bir şey değilse! İşte bu sayıda örtünün olası anlamlarını araştırıyoruz. Kadının başını örttüğünde ne anlama geldiği ile başlayıp metaforik anlamlarına kadar uzanan bir yelpazeyi gözden geçiriyoruz. Örtü bizi hiçlikle yüzleşmenin travmasından koruyorsa bu hiçliğe yaklaşmanın herhangi bir yolu olabilir mi? Örtü ve hiçlik arasına neden “kadın” yerleştiriliyor? Politik alanda örtü fikri hangi ideolojik anlamlara bürünüyor?

Dosya: “Örtü, Örtünme, Hakikat”
Üzerindeki Örtüsü Olarak Şeyin Kendisi – Yavuz Erten
Bâtını Aç(ama)mak -Elif Ersoy, Hakan Kızıltan, M. Bilgin Saydam
Kadın ve Örtü: Kadınların Örtünmesine Psikanalitik Bir Yaklaşım – Özgür Öğütcen
İslâm’ın Örtüsü – Fethi Benslama
Siyasi İslam, Şeriat, İran Örneği ve Türkiye’nin Öğrenebilecekleri Üzerine! – Mahan Doğrusöz

Son Kez, İlk Kez: “Sophie Calle Sergisi Üzerine”
Sunuş: Sophie Calle’le Üçüncü Göz – Nilüfer Erdem
Üçüncü Göz Olarak Fotoğraf Makinesi – Nayla de Coster
“Gözlerinde bir masal vardı / Ben okurdum o ağlardı” – Meral Erten
Dev Siyah Perdede İki Küçük Pencere – Yavuz Erten
Son Bakıştaki O Gözler… – Melis Tanık Sivri

Psikanalitik Diyaloglar
Mevcudiyetin Eğretiliği: Psikontolojik Bir Deneme – Hakan Kızıltan
Persephone, Bekâretin Kaybı ve Dişi Oidipal Karmaşa – Nancy Kulish, Deanna Holtzman
Heteroseksüellik, Ortoseksüellik, İdioseksüellik – Bülent Somay

Serbest Kürsü
Mazoşizm, Narsisizm ve Ölüm İçgüdüsü: Bir Müzisyenin Sıradışı Öyküsü – Barış Özgen Şensoy