Suret #7

Suret #7

Dosya: “Bir yüzyıl daha mı?”
Anlamak. – Irène Nigolian
Hayaletlerden Atalara: “Kendi” Soykırım Deneyimime Tanıklık Ederken -Shake’ Topalian
Soykırımdan Hayatta Kalanlar ve Çocukları İçin Umuttan Bahsedebilir miyiz?: Shake’ Topalian’ın “Hayaletlerden Atalara: ‘Kendi’ Soykırım Deneyimime Tanıklık Ederken” Makalesi Üzerine Bir Tartışma – Anna Ornstein
İnsanlık-Dışı, Evet, Hatta İnsanlık-Üstü – Berdj Papazian
Türkiye Ermenilerinin Çalınmış Mektubu – Zehra Eryörük
1915 Ermeni Soykırımı ile Yüzleşmek Neden Zor Ama Önemli? – Murat Paker
Ermeni Soykırımı Üzerine: Sorumluluk, Af, Tanıklık, Ukde – Zeynep Direk
Depresyon Sadece Depresyon mu? – Ceren Korulsan
Bastırılanın Geri Dönüşüne Dair Bir Hikâye: Torosyan – Can Semercioğlu

Psikanalitik Diyaloglar
Fantezi Olarak Fanatizm: İslam, Psikanaliz ve Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar – Alberto Toscano
Adalet Uğruna Ölmek – Fethi Benslama
Psikoza Farklı Bir Yaklaşım Mümkün mü? – Kolekt(a)

Joan Miró: Gizli Bir Dilin Doğuşu
Joan Miró: Gizli Bir Dilin Doğuşu – Meral Erten
Miró ve Yaratıcılık Süreci – Nayla De Coster
Sembolden Şiire, Şiirden Resme Miró – Ümit Eren Yurtsever
Miró Sergisinin Düşündürdükleri: Kuşlar ve Yıldızlar Kadar Özgür Kadınlar – Melis Tanık Sivri
Miró’nun Heykelleri ve Düşler – Aslı Day

Suret #6

Suret #6

Yeni Türkiye Sineması deyince bu sinemanın içinde yeni olanın ne olduğu sorusuna insanın aklı takılıyor. Bu fark nerede ve nasıl ortaya çıktı ve ne anlama geliyor? Bu soru röportajlarda yönetmenlerin kendi tanımlarıyla ortaya konuyor.Dosyada röportajlar dışında Yeni Türkiye Sineması’nın öncülerinden biri sayılan Tabutta Rövaşata filmi üzerinden “erkek olma” meselesi ele alınıyor ve ayrıca Lütfi Akad, Nuri Bilge Ceylan sineması tartışılıyor. Psikanalitik Diyaloglar bölümünde ise ağırlıklı olarak dürtü konusuna odaklanılıyor.

Kendini Sevebilme Kapasitesi – Elsa Cayat

Dosya: Yeni Türkiye Sineması

Reha Erdem’le Yeşilçam, Yeni Türkiye Sineması ve Özgürlük Üzerine – Yavuz Erten

Girizgâh, İlksen Başarır Röportajı, Mahmut Fazıl Coşkun Röportajı,
Belmin Söylemez Röportajı, Ali Aydın Röportajı, Hakkı Kurtuluş
Röportajı, İnan Temelkuran Röportajı – Seyfettin Tokmak

Yarı Tanrı Babalar ve Onların Mahsun Oğulları – Burçak Erdal
Lütfi Akad Sineması ve Gelin-Düğün-Diyet – Cemal Dindar
Nuri Bilge Ceylan Sineması Üzerine – Özgür Öğütcen

Psikanalitik Diyaloglar

İmkânsızın Ötesinde – Mehmet Öznur
Maurice Apprey ile “Bir Yazma Ketlenmesi Vakasının Analizi” Hakkında Röportaj – Barış Özgen Şensoy
Karşıaktarımın İfadesi: Psikanalitik İlişkide Kendini Açma Pratiği – Büşra Yalçınöz
Goethe’den Freud’a Dürtü (Trieb) – Madeleine Vermorel
Annenin Bedeninin Keşfi ve Kızın Öznelliğinin Yaratımı – Jane Van Buren

Suret #5

Suret #5

Beynimizle dünya arasındaki ilişki nedir? İnsan beyninin var olan maddi dünyanın bir parçası olduğundan şüphemiz yoksa şayet, tam da bu durumun yarattığı koşullar altında beyin ve “benlik” ve beyin ve “özne” nasıl ilişkilenmektedir? Nörobilim alanındaki güncel gelişmeler psikanalitik düşüncenin bilinçdışı kavramını ortadan kaldırmak şöyle dursun, bir anlamda onu desteklemektedir; nörobilimin kendisi, psikanalizin bilinçdışı kavramıyla aynı anlamda kullanılmasa bile, bir tür “bilinçdışı,” “bilinçli olmayan” kavramına başvurmak zorunda kalmaktadır.

Dosya: “Psikanaliz, Nörobilim, Felsefe”
Psikanaliz, Nörobilim ve Felsefe Arasında Bir Diyalog Mümkün mü? – Saffet Murat Tura, Hakan Gürvit, Bülent Somay, Özgür Öğütcen
Hayalet Uzuvlar ve Plastisite: Merleau-Ponty ve Güncel Nörobiyoloji – Catherine Malabou
Beyin ve Özne Arasındaki Dürtü: Lacancı Nöropsikanalizin İçkin Bir Eleştirisi – Adrian Johnston
İnsan Zihni Hesaplanabilir mi? – E. Erkan Korkmaz

Anish Kapoor İstanbul’da: “Anish Kapoor’la İçimizdeki Karanlığa Bakış”
Anish Kapoor’la İçimizdeki Karanlığa Bakış – Yavuz Erten
Eril ve Dişilliğin Buluşma Noktasında Bir Cambaz – Eda Arduman
Ayna Ayna Söyle Bana… – Nayla de Coster
Işıktan Karanlığa, Kırmızı – Tijen Demirörs
“Ben Babamın Beşiğini Sallar İken…” Anish Kapoor’la Masal Dilinde Gezinti – Nilüfer Erdem
“Deneyimleyebileceğimiz En Güzel Şey Gizemdir.” – Meral Erten
Anish Harikalar Diyarında: Çocuğun Gözünden Çocuksunun Gözünden Anish Kapoor – Melis Tanık Sivri

Suret #4

Suret #4

Örtü fikri, yaşadığımız toplumda gündelik politik tartışmaların parçası olmasının ötesinde bir takım farklı anlamlara da işaret ediyor. En başta bilinç ve bilinçdışı arasındaki bölünme bir tür örtü, örtme, gizleme değil mi? Ve buna mukabil örtünün arkasında ne olduğuna dair bir merak ortaya çıkmıyor mu? Çocuksu cinsellik bu merakının peşinden giden küçük araştırmacının maceralarını içermiyor mu? Geceleri kapalı kapıların ardında neler olduğu, cinsel ilişki eyleminin neye benzediği, cinsiyetler arası anatomik farkların anlamı ve bir bütün olarak bu karanlık kıtanın keşfi örtü fikrinden ayrı tahayyül edilemez herhâlde. Ama hemen bir tuzak baş gösteriyor: Ya örtünün altında hiçbir şey yoksa, ya örtü sadece arkasında bir şey olduğu yanılsamasından başka bir şey değilse! İşte bu sayıda örtünün olası anlamlarını araştırıyoruz. Kadının başını örttüğünde ne anlama geldiği ile başlayıp metaforik anlamlarına kadar uzanan bir yelpazeyi gözden geçiriyoruz. Örtü bizi hiçlikle yüzleşmenin travmasından koruyorsa bu hiçliğe yaklaşmanın herhangi bir yolu olabilir mi? Örtü ve hiçlik arasına neden “kadın” yerleştiriliyor? Politik alanda örtü fikri hangi ideolojik anlamlara bürünüyor?

Dosya: “Örtü, Örtünme, Hakikat”
Üzerindeki Örtüsü Olarak Şeyin Kendisi – Yavuz Erten
Bâtını Aç(ama)mak -Elif Ersoy, Hakan Kızıltan, M. Bilgin Saydam
Kadın ve Örtü: Kadınların Örtünmesine Psikanalitik Bir Yaklaşım – Özgür Öğütcen
İslâm’ın Örtüsü – Fethi Benslama
Siyasi İslam, Şeriat, İran Örneği ve Türkiye’nin Öğrenebilecekleri Üzerine! – Mahan Doğrusöz

Son Kez, İlk Kez: “Sophie Calle Sergisi Üzerine”
Sunuş: Sophie Calle’le Üçüncü Göz – Nilüfer Erdem
Üçüncü Göz Olarak Fotoğraf Makinesi – Nayla de Coster
“Gözlerinde bir masal vardı / Ben okurdum o ağlardı” – Meral Erten
Dev Siyah Perdede İki Küçük Pencere – Yavuz Erten
Son Bakıştaki O Gözler… – Melis Tanık Sivri

Psikanalitik Diyaloglar
Mevcudiyetin Eğretiliği: Psikontolojik Bir Deneme – Hakan Kızıltan
Persephone, Bekâretin Kaybı ve Dişi Oidipal Karmaşa – Nancy Kulish, Deanna Holtzman
Heteroseksüellik, Ortoseksüellik, İdioseksüellik – Bülent Somay

Serbest Kürsü
Mazoşizm, Narsisizm ve Ölüm İçgüdüsü: Bir Müzisyenin Sıradışı Öyküsü – Barış Özgen Şensoy

Suret #3

Suret #3

Bu sayıda güncel psikanalitik tartışmalarda önemli bir yer teşkil eden ilişkisel psikanaliz konusunda kapsamlı değerlendirmeleri içeren bir dizi yazı bulacaksınız. Suret Dergisi olarak psikanalizin hemen her alanındaki gelişmeleri ele almak amacında olduğumuz için bu sayıda belirli bir konuya, İlişkisel psikanalize,odaklanmaya karar verdik. Elinizdeki dergide yer alan yazılar Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda Güler O. Fişek’in gözetiminde yürütülen ve ortaya çıkan tartışmaların sonucudur. Bu tartışma süreci psikanalizin dönüşümünden, analist analizan ilişkisinin farklılaşmasına, terapötik tekniğin içeriğinden analistin konumuna, post-modernizmden feminizme pek çok alanı kapsamaktadır. Ayrıca nörobilimsel bulguların analitik süreç üzerindeki etkileri ve bu iki disiplinin karşılaşmasının olası sonuçları ele alınmaktadır. Dergideki yazılar ilişkisel psikanalizi ele alırken bu yeni yaklaşıma karşı eleştirel olmayı ihmal etmemektedir. Psikanalizin yüz yılı aşkın sürelik birikiminin şu ya da bu yönde yoluna devam etmesi, ancak bu klinik ve kuramsal birikimin içinden mümkün olabilir. Bu sayıyı oluştururken amacımız halihazırdaki mevcut durumun bir bilançosunu çıkarırken güncel psikanalitik tartışmaları okurun gözleri önüne sermektir.

Dosya: ”İlişkisellik”
İkili Sistemler Yaklaşımının Terapi İlişkisine Yansımaları: Terapistin “Özne” Olarak Tanınması ve Terapide Yüz Yüze Etkileşim – Nilay Şentürk
“Bir” Olmayan “Ben”: Çoklu Benlik Kuramına Bakış – Büşra Yalçınöz
Bir Kişinin Sondajından Karşılıklı İnşaya: Zamanın Akademik Ruhunun (Zeitgeist) Terapi Odasındaki İki Kişilik Varoluşa Katkısı – Ceyda Dedeoğlu
Post-modernizm ve İlişkisel Psikanaliz: Bütünleşme Yönünde Adımlar – Anıl Üstünel
Psikanalizde Ruhsal Travmanın Kavramsallaştırılması: İlişkisel Psikanalitik Yaklaşım ve Ötesi – Berrak Karahoda
İlişkisel Psikanaliz ve Feminizm – Güler Okman Fişek
İlişkisellik: Yorumdan Duygulanımsal Düzenlemeye – Steven H. Knoblauch
Dinazorlar ve Kuşlar… Steven Knoblauch’un Sunumu Üzerine Düşünceler – Yavuz Erten

Suret #2

Suret #2

Dosya: Babalar, Atalar, Hayaletler
Doğu’da ve Batı’da Baba İşlevi – Bülent Somay
Dıştakiler: Üçüncü Şahıslara Olan Borçlar – Özgür Öğütcen
Atılgan’ın Romanlarında Mazi ile Münasebetler – Ebru Salman
‘Korku'(t) Ata – Bilgin Saydam
Léolo: Bir Psikoz Örneği – Oğuz Erdin
Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi: Türkçe Şiirin Kuruluş Dönemine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi – Mesut Varlık
Kabil ile Habil: Katil ve Kurban Atalarımız – Oya Arca
Baba İşlevinin Çökmesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerindeki Etkisi – Paul Verhaeghe
Yahudi Soykırımından Sağ Kalan Anne Babaların Çocuklarının Yaşamlarında ve Tedavilerinde “Sahneleme” – Ilany Kogan

Serbest Kürsü
Empatik ve Semiyotik – Bülent Somay
Zizek’in Sinema Rehberi – Bülent Somay, Yavuz Erten, Özgür Öğütcen

Geçen Sayıdan
Oprah Winfrey ve Tebdil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Dilara Omur

Suret #1

Suret #1

SURET Çıkarken…

Suret – Psiko Kültürel Analiz Dergisi ile psikanaliz ve diğer disiplinler arasındaki eksik bir halkayı tamamlama niyetindeyiz. Suret dergisinin amacı psikanalizi diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, sanat, edebiyat, antropoloji, feminizm, film eleştirisi, eleştirel kuram, nörobilim, queer kuram vb.) birlikte okuyarak yeni bir alan açmaktır. Derginin uzun soluklu ve yüksek nitelikli olması ise bir diğer amacımız. Derginin yayın kurulunda Yavuz Erten, Bülent Somay, Saffet Murat Tura, Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam, Işıl Ertüzün ve Hakan Gürvit gibi kendi alanlarında çok değerli katkıları olan kişiler yer almaktadır. Danışma kurulunda ise Ali Akay, İskender Savaşır, Murat Paker ve Orhan Koçak gibi yine önemli çalışmaları olan kişiler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının dosya konusu Marilyn Monroe, keyifle okumanız dileğiyle.

Dosya: Norma Jean’i Kim Öldürdü?
Norma Jean’i Kim Öldürdü? – Yavuz Erten
Marilyn Monroe Yoktur! – Özgür Öğütcen
Erkekler Ne İster? – Erkan Kalem
Marilyn’in Kör Kuyusu – Işıl Ertüzün

Psikanalitik Diyaloglar: Kadın ve Temsil
Tedbil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Joan Riviere
Saldırganlık, Kadınsılık, Paranoya ve Cinsellik – Andre Green
Ruhun Huzursuzluğu – Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam
Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri – Yavuz Erten
Yavuz Erten’in “Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri” Adlı Yazısına Bir Katkı – Özgür Öğütcen
Bion’a Göre Cinsellik – Ebru Salman

Serbest Kürsü
Ruhsallığın Evrimsel Kökeni – Hakan Kızıltan
Özgürlük Sorununa Giriş – Saffet Murat Tura