Suret Psikokültürel Analiz’in 16. Sayısının teması “Beden” olacaktır. 

​İnsani varoluşun sıkça eleştirilen ama kolay kolay da vazgeçilemeyen kartezyen ruh-beden ikilemine çağdaş psikanalitik, felsefi, antropolojik, kültürel yaklaşımlar nelerdir?

​Psikanalizin derinlemesine incelediği soma, beden, psikosomatik, histerik konversiyon ve hipokondriya olguları bu öğretinin yüz seneyi aşan gelişiminde nasıl evrimleşmeler göstermişlerdir ve psikanalizin sağaltım boyutu açısından bu evrimleşmelerin anlamı ve işlevi nedir? Bedene sağaltım amaçlı yaklaşan diğer terapi okullarının önermeleri nelerdir? Bu önermelerde travma olgusuyla kurulan bağlantılar psikanalizin kurduklarına göre nasıl alternatifler üretir?

​Popüler kültürün bedene verdiği ayrıcalıklı önemin ışığında, estetik cerrahi, kozmetik ve moda dolayımında bedenle kurulan ilişkinin anlamları üzerine neler söylenebilir?

​Cinsiyet ve cinsellik olgularına çağdaş yaklaşımlar ruh-beden sorunsalına dair yeni görüşler geliştirmişler midir? Bu yeni görüşlerin siyasi, kültürel, medikal, hukuki yansımaları neler içermektedir?

Yazıların Son Teslim Tarihi: 31 Aralık 2024

Yazıların İletileceği Adres: suretpsikokulturelanaliz@gmail.com

Not: Gönderilen yazılar SURET Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız!

SURET Psikokültürel Analiz 15. sayısında “KÖTÜLÜK” dosya konusunu işleyecek.

Bu dosya içeriğinde, kötülük kavramıyla ilgili bazı soruların peşinden gideceğiz:

Otoriter rejimlerin dünya halkları üzerinde çeşitli çarpık meşruiyetler ile baskılar kurduğu ve hakikat-sonrası kültürün propaganda araçlarıyla bu durumu perçinlediği bu çağda bireyin ve toplulukların ruhsallıkları ve zihinsellikleri ne durumdadır?

Evrensel insan hakları, hukuk, demokrasi, sosyal bilimler ve psikanaliz açısından kötülük ve Arendt tarafından tanımlanmış şekliyle onun sıradanlaşmışlığı’nın ahlaki yargılardan azade irdelenmesi mümkün müdür? Bu irdelemeler bu olguya “kötülük” dışında ne gibi isimler koyabilir?

Psikanalitik açıdan ele alındığı zaman baskın şekilde psikopatoloji kökenli görülen kötülük, bu sebep-sonuç bağlantısından tamamen veya kısmen bağımsız değişkenlere, mesela belli mizaçlara bağlı olabilir mi?

Kötülüğün ruhsallıkla bağlantılı olarak, çağa, kültüre, ekonomik ve siyasi değişkenlere dayalı dinamikleri nelerdir?

Yazıların Son Teslim Tarihi: 1 Eylül 2024

Yazıların İletileceği Adres: suretpsikokulturelanaliz@gmail.com

Not: Gönderilen yazılar SURET Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız!

Dosya Dışı Yazılar

Değerli Okuyucular,
Suret’in “Şehir” temalı 14. sayısının tanıtımını yaptığımız bu günlerde ileriki sayılarda yayımlanmak üzere bizimle paylaşmak isteyeceğiniz yazılarınızla ilgili bir çağrıda bulunmak isteriz.
2012 yılında yayım hayatına başlayan SURET Psikokültürel Analiz Dergisi, psikanalizin yanı sıra farklı disiplinlerden (tarih, antropoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat incelemeleri vb.) birçok çözümleme araçlarını da kullanarak içinde yaşadığımız dünyayı değişik boyutlarıyla anlamayı, görünen suretlerin arkasında özü keşfetmeyi amaçlıyor.
Şu zamana kadar özgün makale, çeviri, söyleşi, sinema ve kitap eleştirileri olarak 180’den fazla yazı yayımladık. Her sayı için belirlenen dosya konusunun haricinde “dosya dışı” yazılara da yer vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sayıların dosya konularını hazırlarken, “dosya dışı” kategorisinde yayımlanmasını isteyeceğiniz yazılarınızı da beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

Yazılarınızı bizimle suretpsikokulturelanaliz@gmail.com mail adresi üzerinden paylaşabilirsiniz.

Yazım kuralları için tıklayınız!

Suret #14

Suret #14

DOSYA: ŞEHİR

Aylak Bir Ruh Gezgini  – Derya Gökalp

Şehrin Şimdiki Zamanı: Michelangelo Antonioni’nin İletişimsizlik Üçlemesi Üzerine –  Ayşenaz Akbay

Mesut Tufan’la Çok Dilli İstanbul – M. Işıl Ertüzün, Yavuz Erten

Bütün Mümkünlerin Kıyısında Olma Hâli – Seda Naniç

Nasıl Bir Şehir İstiyoruz? Kent Patolojilerinden Şehir Hakkına – Mickaël Labbé

Psikanaliz Şehr-i İstanbul’da Türkiye Psikanaliz Tarihi Üzerine Notlar – Hakan Kızıltan

Neoliberal Kent Politikaları Kentsel-Ruhsal Yaşamımızı Nasıl Etkiler? – M. İrem Temel

New York’tan Berlin’e:Dönüşen Kentler – Gül Kaçmaz Erk

DOSYA DIŞI

Babalara ve Oğullara Mektuplar – Sanem Tayman Eksin

Arzunun Yalanları ve Hakikati – Ceren Korulsan

Benden Olmayanın Keyfi Üzerine – Sinem Acar

Suret #13

Suret #13

SURET Psikokültürel Analiz’in “Sahne” dosya konulu 13. sayısı çıktı! Ayrıca bu sayıyla birlikte SURET artık Minotor Kitap’ta…

DOSYA: SAHNE

Sahneden Divana Can Sıkıntısı – M. Banu Büyükkal

Anneliğin Sahne Arkası: Karanlık Kız Filmi Üzerine – Deniz Arduman Kırcalı

Zihnimin Özel Tiyatrosu: Babamı Kim Öldürdü? Üzerine Bir İnceleme – Tuğba Kocaefe

Bu Yıldızlı Gökler Ne Zaman Başladı Dönmeye? Gagarin‘in Sahnesi – Işıl Ertüzün, Yavuz Erten (Söyleşi)

Psikanalizin Türkiye Sahnesi: Türkiye Psikanaliz Tarihi – Hakan Kızıltan

Psikozda Sahne – İdil Dönmez

Moda’da Bir Sahne – Meral Erten, Sinan Tınar (Söyleşi)

Bir Oyuncunun Psikolojik Doğumu: “Evini Arayan Mavi Kız” – İnanç Sümbüloğlu

Sahneye Geri Dönenler: Seza Sinanlar Uslu ile Söyleşi – Işıl Ertüzün

DOSYA DIŞI

İlk Bakışta Aşk ve Sonrası – Ceren Korulsan

Oidipus ve Kötü Nesneler – Yusuf Atabay

Suret #12

Suret #12

Suret Psikokültürel Analiz’in 12. sayısı çıktı! Dosya konusu: Kara Ayna / İlginç Zamanlar. Keyifli okumalar dileriz.

DOSYA: KARA AYNA / İLGİNÇ ZAMANLAR

Temsilî Dünya ve Sanal Dünya Arasında – Yavuz Erten

Acayip Havalarda “Tekinsiz” ve Mandalina Bahçelerimiz – M. Işıl Ertüzün

Merak Etmek, Soru Sormak, Bilmek ve Öğrenmek Üzerine: Reşit Canbeyli ile Söyleşi – Yavuz Erten, M. Işıl Ertüzün, Sinan Tınar

Sartre’ın Cehennemi: Huis Clos Sosyal Medya Çağında Görmek ve Görülmek Üzerine – Sanem Tayman Eksin

Bedenlenmiş Ayna Görüntüsü: Beni Asla Bırakma’da Beden, Kökenler ve Yapılandırma – Barış Özgen Şensoy

Sanal Gerçeklik ve Sanal Düşlem Arasında Alacakaranlık Kuşağı Olarak Siber Seks: Yaratıcı Oyun Alanı mı Yıkıcı Bağımlılık mı? – Joy A. Dryer ve Ruth M. Litjmaer

İçerikteki Huzursuzluk – Mehmet Ekinci

Psikanalitik Süreçte Ayna İşlevinin Rolü – Tuba Tokgöz

İlginç Zamanlarda Yaşlanmak:Yaşlılık ve Pandemi Üzerine Didem Danış’la Söyleşi – M. Işıl Ertüzün, Sanem Tayman Eksin

Nöroetik Açısından İnsan-Makine Arayüzleri – Ozan Erözden

Kaosun Eşiğindeyiz, Psikanaliz Nerede? Joseph Dodds: Kaos’un Eşiğinde Psikanaliz ve Ekoloji Kitabının Düşündürdükleri – Gülru Hotinli

DOSYA DIŞI: 

Psikanalizde Gerçeklik ve Onunla Bağlantılı Olarak Gerçekliği Değerlendirme Yetisi: Dünyayı Bilinir ve Bilinemez Yapmak – Yusuf Atabay

Başka Türlü Bir Şey Benim İstediğim: Berkun Oya’nın Bir Başkadır’ı Üzerine Söyleşi – Burçak Erdal, Hakan Kızıltan, M. Işıl Ertüzün, Meral Erten, Özgür Öğütcen, Sanem Tayman Eksin, Sinan Tınar, Yavuz Erten

Suret #11

Suret #11

Suret Psikokültürel Analiz 11. sayısıyla kitapçılarda! Dosya konusu “Kahramanlar, Anti-kahramanlar”. Keyifli okumalar diliyoruz.

Dosya: Kahramanlar Anti-Kahramanlar

Kahramanlık/Sıradanlık Geriliminde Psikanalitik Konumlanım Üzerine – İlker Özyıldırım & Barış Özgen Şensoy
Kahramanlarımız, Anti-kahramanlarımız ve Antagonistlerimiz; Hepsine Ne Çok İhtiyacımız Var! – Ferhat Jak İçöz
Süt, Jilet, Arabesk: İmkânsız Babalık Müslüm Gürses İçin Kısa Bir Psikobiyografi Taslağı – Cemal Dindar
Kahramanın Sonsuz Sürgünü – Gülsüme Oğuz
Ali Olana Dair – Seda Aktaş
Samuel Beckett ve Anti-kahramanın Kaygısı – Ceylin Özcan
Mekân-Kahramanlar: Notre Dame’ın Ateşi, Hasankeyf’in Suyu – Tuğçe Isıyel
Histeriden Siegfried’a Bir (Anti)Kahraman: Sabina Spielrein – Ayşe Devrim Başterzi
M. Bilgin Saydam’la Söyleşi: Huzursuzluk, Kahraman ve Serencâmı – Batuhan Saç
Mitler ve Karmaşalar – Chris Joannidis
Antigone Yaşıyor: Öznenin Kurucuları Olarak Anı İzi, Boşluk ve Travma – Şahin Ateş
Nahit Sırrı Örik’in Narsisist Kahramanları – Hülya Dündar Şahin
Xavier Dolan Sinemasında Queer Anti-kahramanlara Psikanalitik Bakış – Baturalp Aslan
Kaya Şahin ile Söyleşi: Kanuni Sultan Süleyman’ı Yazmak – M. Işıl Ertüzün
Anti-kahraman Dostoyevski’nin Kahramanlık Yolculuğundaki Gizli-Kahraman – Eda Arduman
Kahraman Doğulmaz, Kahraman Olunur – Didem Doğan
Bir Bildungsroman Parodisi olarak Natsume Soseki’nin Madenci’si: Anti-kahramandan Kahramanlığa Sınıfın Dayanılmaz Kurtarıcılığı – Emre Erbatur
Hababam’dan Ses Var – Meral Erten, Fulya Algın Tokmak, M. Işıl Ertüzün, Nesli Keskinöz Bilen
Çocuk Ölürken – Arın Namal
Lacan’ın Kuramı Işığında İnsani Aile Kavramı ve Çocukluktaki Temel Ruhsal Karmaşalar – Özge Soysal

Suret #10

Suret #10

Suret 10. Sayı çıktı! Dosya konusu “Sapkınlık”.

Bu sayı yayına hazırlanırken kaybettiğimiz Onur Saltuk Dönmez ve İskender Savaşır’ı sevgiyle anıyoruz.

Dosya: Sapkınlık

Cinsiyetlenme ve Fantezinin Mantığı – Ceren Korulsan
Sapkınlık nedir? “Gayet iyi biliyorum ama yine de…” – Özgür Öğütcen
Sapkınlıklar ve Neoliberalizm – Ceylin Özcan
Sapkınlıklara Giriş – Özge Soysal
Yeryüzü Mutsuzluğu – Hakan Kızıltan
Başlangıçta Sapkınlık Vardı(r): Hakan Kızıltan – M. Bilgin Saydam
Ülkü Gürışık ile Söyleşi: Sapkınlık ve Klinik Görünümleri – Sinan Tınar
Piyanist’in İçsel Müziği – Özden Terbaş
Şey; Bana Hem En Mahrem Hem De Yabancı Olan – Sevinç Beyza Toktay
Sapkın İlişkilenmeler, Toplumsal Yadsıma ve Duvar Üzerine – İlker Özyıldırım – Barış Özgen Şensoy
Sapkınlık, İdealleştirme ve Yüceltme – Janine Chasseguet-Smirgel
Narsisist Sapkınlık Üzerine – Paul-Claude Racamier
Çekirdek Çatışma ve Alternatif İlişkiler Üzerine Bazı Düşünceler – Yavuz Erten

Dosya Dışı:

‘Mecazbüken’: Bir Uydurma Sanatçısı ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist – M. Bilgin Saydam
Gizli Bir Öpüş: Türkülerde Bastırılmış İman ve Aşk Diyalektiği – Cemal Dindar
Cocuğun Cinselliğin Gerçeğiyle Karşılaşması – Özgür Öğütcen
Darian Leader’ın Kesinlikle Bipolar Kitabı Üzerine – Ceren Korulsan

Anma:

Onur Saltuk Dönmez

Dört Duvar Arası Kapanmaz ki, Sendeki Özgür Ruh, Ölünce Parçalanmaz ki, Bendeki Özgür Ruh – Yavuz Erten
Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil – Işıl Ertüzün
Zaman ve Yaratıcılık – Onur Saltuk Dönmez

İskender Savaşır

Babil Kulesi’ne Turmanamama -İskender Savaşır için- Yavuz Erten
Haset ve İmrenme – İskender Savaşır

Suret #9

Suret #9

Suret Psikokültürel Analiz artık İthaki Yayınları’nda.

Dosya: Tekinsiz

Tekinsiz’e Dair – M. Bilgin Saydam
Tuhaflığı Boğmak – “Kuş Sevenler, Küçük Çocuklar” – Burçak Erdal
Enkidu’nun Uykusu – Ölüm, Tekinsiz ve Metafor – Hakan Kızıltan
Alkarısı/Albasması İnancı Üzerine – Tülay Aslıhak Uğurelli
Tekinsiz Dönüş – Yavuz Erten
Var Olan Yokluklar, Ne Ölü Ne Diri Canlar… Tekinsizlik, Yas ve Şiddet – Berrak Karahoda
Kaygı Nedir? – Ceren Korulsan
Kaygı, Yanıltmayan Tek Afekttir! – Özgür Öğütcen
Canlılığa ve Canavar’a Tahammül – M. Işıl Ertüzün
Hitchcock’un Vertigo’su Üzerine Söyleşi

Dosya Dışı

Ara’f’dalıklar – “Ruhun Öykübilimi Olarak Psikomitoloji” – Oya Arca
Hamam’da Herkes Ötekinin Baktığına Bakar – Stella Ovadia
Moonlight: “Siyah Çocuklar Ay Işığında Mavi Görünür” – Baturalp Aslan