Suret #1

SURET Çıkarken…

Suret – Psiko Kültürel Analiz Dergisi ile psikanaliz ve diğer disiplinler arasındaki eksik bir halkayı tamamlama niyetindeyiz. Suret dergisinin amacı psikanalizi diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, sanat, edebiyat, antropoloji, feminizm, film eleştirisi, eleştirel kuram, nörobilim, queer kuram vb.) birlikte okuyarak yeni bir alan açmaktır. Derginin uzun soluklu ve yüksek nitelikli olması ise bir diğer amacımız. Derginin yayın kurulunda Yavuz Erten, Bülent Somay, Saffet Murat Tura, Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam, Işıl Ertüzün ve Hakan Gürvit gibi kendi alanlarında çok değerli katkıları olan kişiler yer almaktadır. Danışma kurulunda ise Ali Akay, İskender Savaşır, Murat Paker ve Orhan Koçak gibi yine önemli çalışmaları olan kişiler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının dosya konusu Marilyn Monroe, keyifle okumanız dileğiyle.

Dosya: Norma Jean’i Kim Öldürdü?
Norma Jean’i Kim Öldürdü? – Yavuz Erten
Marilyn Monroe Yoktur! – Özgür Öğütcen
Erkekler Ne İster? – Erkan Kalem
Marilyn’in Kör Kuyusu – Işıl Ertüzün

Psikanalitik Diyaloglar: Kadın ve Temsil
Tedbil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Joan Riviere
Saldırganlık, Kadınsılık, Paranoya ve Cinsellik – Andre Green
Ruhun Huzursuzluğu – Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam
Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri – Yavuz Erten
Yavuz Erten’in “Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri” Adlı Yazısına Bir Katkı – Özgür Öğütcen
Bion’a Göre Cinsellik – Ebru Salman

Serbest Kürsü
Ruhsallığın Evrimsel Kökeni – Hakan Kızıltan
Özgürlük Sorununa Giriş – Saffet Murat Tura