SURET Psikokültürel Analiz 15. sayısında “KÖTÜLÜK” dosya konusunu işleyecek.

Bu dosya içeriğinde, kötülük kavramıyla ilgili bazı soruların peşinden gideceğiz:

Otoriter rejimlerin dünya halkları üzerinde çeşitli çarpık meşruiyetler ile baskılar kurduğu ve hakikat-sonrası kültürün propaganda araçlarıyla bu durumu perçinlediği bu çağda bireyin ve toplulukların ruhsallıkları ve zihinsellikleri ne durumdadır?

Evrensel insan hakları, hukuk, demokrasi, sosyal bilimler ve psikanaliz açısından kötülük ve Arendt tarafından tanımlanmış şekliyle onun sıradanlaşmışlığı’nın ahlaki yargılardan azade irdelenmesi mümkün müdür? Bu irdelemeler bu olguya “kötülük” dışında ne gibi isimler koyabilir?

Psikanalitik açıdan ele alındığı zaman baskın şekilde psikopatoloji kökenli görülen kötülük, bu sebep-sonuç bağlantısından tamamen veya kısmen bağımsız değişkenlere, mesela belli mizaçlara bağlı olabilir mi?

Kötülüğün ruhsallıkla bağlantılı olarak, çağa, kültüre, ekonomik ve siyasi değişkenlere dayalı dinamikleri nelerdir?

Yazıların Son Teslim Tarihi: 1 Eylül 2024

Yazıların İletileceği Adres: suretpsikokulturelanaliz@gmail.com

Not: Gönderilen yazılar SURET Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir