Kategori: Sayılar

#3 – İlişkisel Psikanaliz

#3 – İlişkisel Psikanaliz

 

Bu sayıda güncel psikanalitik tartışmalarda önemli bir yer teşkil eden ilişkisel psikanaliz konusunda kapsamlı değerlendirmeleri içeren bir dizi yazı bulacaksınız. Suret Dergisi olarak psikanalizin hemen her alanındaki gelişmeleri ele almak amacında olduğumuz için bu sayıda belirli bir konuya, İlişkisel psikanalize,odaklanmaya karar verdik. Elinizdeki dergide yer alan yazılar Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda Güler O. Fişek’in gözetiminde yürütülen ve ortaya çıkan tartışmaların sonucudur. Bu tartışma süreci psikanalizin dönüşümünden, analist analizan ilişkisinin farklılaşmasına, terapötik tekniğin içeriğinden analistin konumuna, post-modernizmden feminizme pek çok alanı kapsamaktadır. Ayrıca nörobilimsel bulguların analitik süreç üzerindeki etkileri ve bu iki disiplinin karşılaşmasının olası sonuçları ele alınmaktadır. Dergideki yazılar ilişkisel psikanalizi ele alırken bu yeni yaklaşıma karşı eleştirel olmayı ihmal etmemektedir. Psikanalizin yüz yılı aşkın sürelik birikiminin şu ya da bu yönde yoluna devam etmesi, ancak bu klinik ve kuramsal birikimin içinden mümkün olabilir. Bu sayıyı oluştururken amacımız halihazırdaki mevcut durumun bir bilançosunu çıkarırken güncel psikanalitik tartışmaları okurun gözleri önüne sermektir.

Dosya: ”İlişkisellik”
İkili Sistemler Yaklaşımının Terapi İlişkisine Yansımaları: Terapistin “Özne” Olarak Tanınması ve Terapide Yüz Yüze Etkileşim – Nilay Şentürk
“Bir” Olmayan “Ben”: Çoklu Benlik Kuramına Bakış – Büşra Yalçınöz
Bir Kişinin Sondajından Karşılıklı İnşaya: Zamanın Akademik Ruhunun (Zeitgeist) Terapi Odasındaki İki Kişilik Varoluşa Katkısı – Ceyda Dedeoğlu
Post-modernizm ve İlişkisel Psikanaliz: Bütünleşme Yönünde Adımlar – Anıl Üstünel
Psikanalizde Ruhsal Travmanın Kavramsallaştırılması: İlişkisel Psikanalitik Yaklaşım ve Ötesi – Berrak Karahoda
İlişkisel Psikanaliz ve Feminizm – Güler Okman Fişek
İlişkisellik: Yorumdan Duygulanımsal Düzenlemeye – Steven H. Knoblauch
Dinazorlar ve Kuşlar… Steven Knoblauch’un Sunumu Üzerine Düşünceler – Yavuz Erten

#2 – Atalar, Babalar, Hayaletler

#2 – Atalar, Babalar, Hayaletler

 

Dosya: Babalar, Atalar, Hayaletler
Doğu’da ve Batı’da Baba İşlevi – Bülent Somay
Dıştakiler: Üçüncü Şahıslara Olan Borçlar – Özgür Öğütcen
Atılgan’ın Romanlarında Mazi ile Münasebetler – Ebru Salman
‘Korku'(t) Ata – Bilgin Saydam
Léolo: Bir Psikoz Örneği – Oğuz Erdin
Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi: Türkçe Şiirin Kuruluş Dönemine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi – Mesut Varlık
Kabil ile Habil: Katil ve Kurban Atalarımız – Oya Arca
Baba İşlevinin Çökmesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerindeki Etkisi – Paul Verhaeghe
Yahudi Soykırımından Sağ Kalan Anne Babaların Çocuklarının Yaşamlarında ve Tedavilerinde “Sahneleme” – Ilany Kogan

Serbest Kürsü
Empatik ve Semiyotik – Bülent Somay
Zizek’in Sinema Rehberi – Bülent Somay, Yavuz Erten, Özgür Öğütcen

Geçen Sayıdan
Oprah Winfrey ve Tebdil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Dilara Omur

#1 – Norma Jean’i Kim Öldürdü?

#1 – Norma Jean’i Kim Öldürdü?

 

SURET Çıkarken…

Suret – Psiko Kültürel Analiz Dergisi ile psikanaliz ve diğer disiplinler arasındaki eksik bir halkayı tamamlama niyetindeyiz. Suret dergisinin amacı psikanalizi diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, sanat, edebiyat, antropoloji, feminizm, film eleştirisi, eleştirel kuram, nörobilim, queer kuram vb.) birlikte okuyarak yeni bir alan açmaktır. Derginin uzun soluklu ve yüksek nitelikli olması ise bir diğer amacımız. Derginin yayın kurulunda Yavuz Erten, Bülent Somay, Saffet Murat Tura, Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam, Işıl Ertüzün ve Hakan Gürvit gibi kendi alanlarında çok değerli katkıları olan kişiler yer almaktadır. Danışma kurulunda ise Ali Akay, İskender Savaşır, Murat Paker ve Orhan Koçak gibi yine önemli çalışmaları olan kişiler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının dosya konusu Marilyn Monroe, keyifle okumanız dileğiyle.

Dosya: Norma Jean’i Kim Öldürdü?
Norma Jean’i Kim Öldürdü? – Yavuz Erten
Marilyn Monroe Yoktur! – Özgür Öğütcen
Erkekler Ne İster? – Erkan Kalem
Marilyn’in Kör Kuyusu – Işıl Ertüzün

Psikanalitik Diyaloglar: Kadın ve Temsil
Tedbil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Joan Riviere
Saldırganlık, Kadınsılık, Paranoya ve Cinsellik – Andre Green
Ruhun Huzursuzluğu – Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam
Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri – Yavuz Erten
Yavuz Erten’in “Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri” Adlı Yazısına Bir Katkı – Özgür Öğütcen
Bion’a Göre Cinsellik – Ebru Salman

Serbest Kürsü
Ruhsallığın Evrimsel Kökeni – Hakan Kızıltan
Özgürlük Sorununa Giriş – Saffet Murat Tura