Kategori: Sayılar

#2 – Atalar, Babalar, Hayaletler

#2 – Atalar, Babalar, Hayaletler

 

Dosya: Babalar, Atalar, Hayaletler
Doğu’da ve Batı’da Baba İşlevi – Bülent Somay
Dıştakiler: Üçüncü Şahıslara Olan Borçlar – Özgür Öğütcen
Atılgan’ın Romanlarında Mazi ile Münasebetler – Ebru Salman
‘Korku'(t) Ata – Bilgin Saydam
Léolo: Bir Psikoz Örneği – Oğuz Erdin
Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi: Türkçe Şiirin Kuruluş Dönemine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi – Mesut Varlık
Kabil ile Habil: Katil ve Kurban Atalarımız – Oya Arca
Baba İşlevinin Çökmesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerindeki Etkisi – Paul Verhaeghe
Yahudi Soykırımından Sağ Kalan Anne Babaların Çocuklarının Yaşamlarında ve Tedavilerinde “Sahneleme” – Ilany Kogan

Serbest Kürsü
Empatik ve Semiyotik – Bülent Somay
Zizek’in Sinema Rehberi – Bülent Somay, Yavuz Erten, Özgür Öğütcen

Geçen Sayıdan
Oprah Winfrey ve Tebdil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Dilara Omur

#1 – Norma Jean’i Kim Öldürdü?

#1 – Norma Jean’i Kim Öldürdü?

 

SURET Çıkarken…

Suret – Psiko Kültürel Analiz Dergisi ile psikanaliz ve diğer disiplinler arasındaki eksik bir halkayı tamamlama niyetindeyiz. Suret dergisinin amacı psikanalizi diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, sanat, edebiyat, antropoloji, feminizm, film eleştirisi, eleştirel kuram, nörobilim, queer kuram vb.) birlikte okuyarak yeni bir alan açmaktır. Derginin uzun soluklu ve yüksek nitelikli olması ise bir diğer amacımız. Derginin yayın kurulunda Yavuz Erten, Bülent Somay, Saffet Murat Tura, Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam, Işıl Ertüzün ve Hakan Gürvit gibi kendi alanlarında çok değerli katkıları olan kişiler yer almaktadır. Danışma kurulunda ise Ali Akay, İskender Savaşır, Murat Paker ve Orhan Koçak gibi yine önemli çalışmaları olan kişiler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının dosya konusu Marilyn Monroe, keyifle okumanız dileğiyle.

Dosya: Norma Jean’i Kim Öldürdü?
Norma Jean’i Kim Öldürdü? – Yavuz Erten
Marilyn Monroe Yoktur! – Özgür Öğütcen
Erkekler Ne İster? – Erkan Kalem
Marilyn’in Kör Kuyusu – Işıl Ertüzün

Psikanalitik Diyaloglar: Kadın ve Temsil
Tedbil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık – Joan Riviere
Saldırganlık, Kadınsılık, Paranoya ve Cinsellik – Andre Green
Ruhun Huzursuzluğu – Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam
Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri – Yavuz Erten
Yavuz Erten’in “Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri” Adlı Yazısına Bir Katkı – Özgür Öğütcen
Bion’a Göre Cinsellik – Ebru Salman

Serbest Kürsü
Ruhsallığın Evrimsel Kökeni – Hakan Kızıltan
Özgürlük Sorununa Giriş – Saffet Murat Tura