Başvurular

SURET Psikokültürel Analiz Dergisi 10.sayısında “SAPKINLIK” dosya konusunu işleyecek. Konuyu ele alacak yazıların aşağıdaki sorulara yanıt aramasını umuyoruz.

 

  • Sapkınlık nedir, sapkın kimdir?
  • Sapkınlık terimi normatif bir gelişim güzergâhını ve normatif bir ruhsal işleyişi ima ediyorsa şayet, sapkın olan neyden/nereden/kimden sapmadır? Peki, bu varsayımı/önkabulü sorunsallaştırmak mümkün mü?
  • Sapkınlık-psikopatoloji ilişkisi nedir? Sapkın patolojik olanla özdeş midir?
  • Psikanalitik kuramdaki orijinal anlamına referansla “sapkınlık” salt ve/veya öncelikle psikoseksüel bir olgu mudur yoksa sapkınlıktaki psikoseksüel görüngü, kendini çok farklı hal ve eylemlerde açığa vuran özgün bir nesne ilişkisinin cinsel alandaki tezahürü müdür yalnızca?
  • Sapkınlığın Psikanalizi: Sapkınlık-ölüm dürtüsü, sapkınlık-narsisizm, sapkınlık-şiddet vb. psikanalitik bağlantılar ve kuramsal değerlendirmeler….
  • Tarih, edebiyat, mitoloji, teoloji, sosyoloji, siyaset, popüler kültür, biyografi, bilim felsefe vb. alanlardaki görünüm ve örnekleriyle sapkın ve sapkınlığın psiko-kültürel analizi

Yazıların Son Teslim Tarihi: 25 Mart 2018

Yazıların İletileceği Adres: suretdergisi@gmail.com

Yazım kuralları için tıklayınız!