SURET Psikokültürel Analiz 13. sayısında “SAHNE” dosya konusunu işleyecek.

SAHNE

Bu sayımızda tiyatro, dans ve sinemayla ilişkili sorgulamalardan, iç dünyaların sahnelerine; geçmiş ve güncel ile hakikat ve düşlem arasında bağlar dokuyan “sahneleme”lere; kimliklerin roller ve repliklerle kurulan yapılarına; oyun ve gerçekliğin bireysel ve toplumsal düzlemlerdeki dansına; aşkın, nefretin, histerinin ve bilumum gösterinin performanslarına kadar uzanan bir spektrumun “Sahne”sinde düşünen, düşündürten, hayal eden ve hayal ettiren yazılara yer verme niyetindeyiz.

Yazım kuralları için tıklayınız!