SURET Psikokültürel Analiz Dizisi 12. sayısında “KARA AYNA”, 13. sayısında “SAHNE” dosya konularını işleyecek.

KARA AYNA

Yaşamın her alanına büyük bir hızla yayılan internet uygarlığı ve onun baştan çıkarıcı aracı sosyal medya, mahrem dünyanın ve kamusal alanın arayüzü olarak ekran odaklı bir varoluş yaratmış durumda. 

Özellikle yaşadığımız Covid-19 günlerinin getirdiği dramatik değişimle daha da vurgulu bir şekilde bireyin hayatı, ekrandaki görüntüleri ve bu görüntülerin ötekilerin ekranlarında nasıl görüldüğü ve değerlendirildiğiyle beraber varoluştaki yerini ve rolünü almaya başladı.

İnsan ruhsallığının doğumu, gelişimi ve varoluşunu sürdürmesindeki can alıcı olgu olan aynalanma bu yeni çağda tabletlerin, bilgisayarların, akıllı televizyon ve telefonların ekranlarının “aynalaşması”yla yeni bir boyut kazandı. 

İnsan yaşamının yeni aynalanma ilişki kipindeki bu siyah renkli ekranlar veya şiirsel bir önermeyle ifade bulmuş hali ile “kara ayna”lar bireyin ruhsal gelişimi, öznelliğin kuruluşu ve psişesinin diğer dinamiklerinde nasıl şekillenme ve süreçlere yol açmaktadır?

Sosyal bilimler ve entelektüel söylemlerde daha çok olumsuzluklara odaklanan eleştirel bakış bu yeni çağın farklılık ve değişimlerine çok yönlü yaklaşabilse, ayırt edilebilecek imkanlar, fırsatlar ve sıçramalar mevcut mudur?

Günümüzde yaşananların çoğu bizi bir tür fütürist perspektife sokmuş ve anın içinde geleceği yaşıyoruz gibi bir his yaratmasına rağmen, zihinsel ve ruhsal sınırları zorlayıp, yaratıcılığımızı kışkırtarak sorarsak, Kara Aynalar Çağı’nın geleceğindeki insan ilişkileri ve toplumsal yaşam, cinsellik, duygusal ilişkiler ve aile dinamikleri, sınıf çelişkileri ve mücadelesine etkileri ve bunun sonucunda doğacak yeni varoluşlar neler olabilir? 

SAHNE

Bu sayımızda tiyatro, dans ve sinemayla ilişkili sorgulamalardan, iç dünyaların sahnelerine; geçmiş ve güncel ile hakikat ve düşlem arasında bağlar dokuyan “sahneleme”lere; kimliklerin roller ve repliklerle kurulan yapılarına; oyun ve gerçekliğin bireysel ve toplumsal düzlemlerdeki dansına; aşkın, nefretin, histerinin ve bilumum gösterinin performanslarına kadar uzanan bir spektrumun “Sahne”sinde düşünen, düşündürten, hayal eden ve hayal ettiren yazılara yer verme niyetindeyiz.

Yazım kuralları için tıklayınız!