Suret’in 12. ve 13. Sayıları İçin Yazılarınızı Bekliyoruz

SURET Psikokültürel Analiz 12. sayısında “KARA AYNA”, 13. sayısında ise “SAHNE” dosya konularını işleyecek.

Kara Ayna:

Yaşamın her alanına büyük bir hızla yayılan internet uygarlığı ve onun en baştan çıkarıcı aracı sosyal medya mahrem dünya ve kamusal alanın arayüzü olarak ekran odaklı bir varoluş yarattı.

Bireyin hayatının tüm mekanları ve zamanları ekrandaki görüntüleri ve bu görüntülerin ötekilerin ekranlarında nasıl görüldüğü ve değerlendirildiğiyle ile varoluştaki yerini ve rolünü almaya başladı.

İnsan ruhsallığının doğumu, gelişimi ve varoluşunu sürdürmesindeki can alıcı olgu olan aynalanma bu yeni çağda tabletlerin, bilgisayarların, akıllı televizyon ve telefonların ekranlarının “aynalaşması”yla yeni bir boyut kazandı.

İnsan yaşamının yeni aynalanma ilişki kipindeki bu siyah renkli ekranlar veya şiirsel bir önermeyle ifade bulmuş hali ile “kara ayna”lar bireyin ruhsal gelişimi, öznelliğin kuruluşu ve psişesinin diğer dinamiklerinde nasıl şekillenme ve süreçlere yol açmaktadır?

Sosyal bilimler ve entelektüel diskurlarda daha çok olumsuz özelliklere odaklanan eleştirel söylem bu yeni çağın farklılık ve değişimlerine nötr yaklaşabilse, ayırt edilebilecek imkanlar, fırsatlar ve sıçramalar mevcut mudur?

Bugünlerde yaşananların çoğu bizi bir fütürist perspektife sokmuş ve anın içinde geleceği yaşıyoruz gibi bir his yaratmasına rağmen, zihinsel ve ruhsal sınırları zorlayıp, yaratıcılığımızı kışkırtarak sorarsak, Kara Aynalar çağının gelecekteki insan ilişkileri, toplumsal yaşam, cinsellik, duygusal ilişkiler, aile dinamikleri, sınıf çelişki ve mücadelesine etkileri ve bunun sonucunda doğacak yeni varoluşlar neler olabilir?

Sahne:

Sanat, tarih, psikanaliz, edebiyat ve bilcümle kültürel alana temas eden oldukça zengin bir çağrışım ağına sahip dosya konumuzu ele alan yazılarınızı “Sahne”ye davet ediyoruz.

Bu sayımızda, tiyatro, dans ve sinema bağlantılı irdelemelerden, iç dünyaların sahnelerine; geçmiş ve güncel ile hakikat ve düşlem arasında bağlar dokuyan “sahneleme”lere; kimliklerin roller ve repliklerle kurulan yapılarına; oyun ve gerçekliğin bireysel ve toplumsal düzlemlerdeki dansına; aşkın, nefretin, histerinin ve bilumum gösterinin performanslarına kadar uzanan bir spektrumun Sahne’sinde düşünen, düşündürten, hayal eden ve hayal ettiren yazılarınıza yer vereceğiz.

Yazıların İletileceği Adres: suretpsikokulturelanaliz@gmail.com

Not: Gönderilen yazılar SURET Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız!